ఆక్సిజన్ - ప్రాణవాయువు ఎలా ఏర్పడుతుంది.

Drishti Telugu by Telugu Short Stories

మనం మన భూమిని చాలా తేలికగా తీసుకుంటాము అలాగే చాలా వాటిని తేలికగా తీసుకుంటాము అలాంటి వాటిలో చాలా ముఖ్యం అయింది శ్వాస. మనకి తెలిసినంతవరకు మనకి ఆక్సిజన్ కేవలం చెట్ల వల్ల మాత్రమే వస్తుంది. కానీ మనకి ఆక్సిజన్ ఒక సూక్ష్మజీవి నుండి కూడా వస్తుంది.శ్వాస కంటే సహజంగా జరిగేది లేదు. మనకి ...Read More