కాలం చేసే ఇంద్రజాలం

Bk swan and lotus translators ద్వారా తెలుగు Motivational Stories

జీవితమంటే కొన్ని క్షణాల సమాహారం.అంతకుమించి మరేమీ కాదు. భవిష్యత్తు నుండి వర్తమానం లోకి వచ్చే ప్రతి క్షణం మరు క్షణం మరు క్షణం లో గతం లోకి జారుకుంటుంది.ఆ క్రమంలో మనం వృధా చేసిన క్షణాలే పగిలిన దర్పణాలై మన మనసును పదేపదే గాయ పరుస్తాయి. సద్వినియోగం చేసుకుంటే ఆభరణాలై మన జీవితానికి శోభనిస్తాయి.కాంతి ...మరింత చదవండి