నాగ బంధం - 11

కమల శ్రీ మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Novel Episodes

నాగ ' బంధం' ( పదకొండవ భాగం) జోగయ్య గుడిసెలోని శివలింగం మెడలో నాగమణిహారం అలంకరించిన మరుక్షణం రాజనాగం,రెండు ముంగిసలు అన్నీ మాయం అయ్యాయి. రాజనాగం:- అక్కడ అంతర్థానమయిన రాజనాగం నాగలోకంలో కర్కోటక రూపంలో అతని ఒంటి నిండా గాయాలతో తన పూజా మందిరంలో ప్రత్యక్షమైనది. "ఇదియేమి స్వామీ! ఆ మణిమయ భూషిత ...మరింత చదవండి